Tijden en locaties

MAANDAG      20.00 - 21.30     De Drijscheer

 

 

Adres:

De Drijscheer
Keiweg 1
9661 TV Alteveer 

 

Kosten

Het lidmaatschap van Trainingscentrum RUDIS bedraagt €25,- per maand. Je kan hiervoor 1 keer per week Krav Maga trainen.

Prive-training is ook mogelijk en kost €37,50 per training van 90 min.

Wij rekenen geen inschrijfgeld!

REGLEMENT

1. Algemeen
2. Etiquette
3. Kleding en bescherming
4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap
5. Vakanties


 

1. ALGEMEEN:

•  Voor deelname aan de lessen van civiel Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

•  Studenten mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.

•  Trainingscentrum RUDIS behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les, leveltest, seminars e.d. te verwijderen van de leslocatie.

•  Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens aan het trainingscentrum heeft verstrekt, kan onmiddellijke beëindiging van het trainingscentrum - en bondslidmaatschap volgen en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht..

•  Het deelnemen aan lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. geschiedt geheel op eigen risico.

•  Trainingscentrum RUDIS is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. wordt opgelopen.

•  De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.

•  Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de sportscholen en op andere locaties waar getraind en of getest wordt, achtergelaten kleding en voorwerpen.

•  Trainingscentrum RUDIS aanvaardt geen verantwoordelijkheid en de student ontheft de sportschool van elke aansprakelijkheid.

•  Iedere student vanaf 18 jaar van Trainingscentrum RUDIS moet verplicht een WA-verzekering hebben. 

•  Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.

 

2. ETIQUETTE:

•  Van studenten van Trainingscentrum RUDIS wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten.

•  Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

•  Eventuele schade/kosten kunnen in het geval van opzet of onbenulligheid op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.

•  Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)

•  Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het trainingscentrum- en bondslidmaatschap.

•  Bij contactsporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.

•  Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Lang haar kan worden vastgemaakt met een elastiek zonder scherpe delen. .

•  Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

•  Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijv. oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.

•  Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid, want men kan bijv. na een klap, op het toilet ineen zakken.

•  Het t-shirt wordt in de broek gedragen.

•  Het dragen van hempjes en singlets is niet toegestaan in een les of seminar. Dames dragen geen laag uitgesneden of mouwloze shirts.

•  Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.

•  Bij grondtrainingen wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.

•  Na de les ruimt ieder zijn lege flessen, bidons, papiertjes e.d. op.

 

3. KLEDING EN BESCHERMING:

•  Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje), binnenschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten (bijv. worstelschoenen), free fight handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.

•  Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.

•  Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur. Replica pistolen ongeacht kleur en materiaal zijn verboden volgens NL wetgeving en niet toegestaan.

 

4. BETALINGEN TRAININGEN, BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 

Overeenkomst om trainingen te volgen bij Trainingscentrum Rudis (=lidmaatschap Trainingscentrum Rudis) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt alleen, indien 1 van de partijen aan de wederpartij meedeelt deze overeenkomst te willen beeindigen.

De betaling van het lidmaatschap van Trainingscentrum RUDIS gebeurt door automatische overboeking door de student zelf. De student tekent hiervoor bij inschrijving.

•  Het lidmaatschap dient ook betaald te worden als de student niet deelneemt aan de les(sen). Alleen bij langdurige afwezigheid (bv i.v.m. ziekte / blessure of werk) kan in overleg afgeweken worden van deze regel.

•  Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per post of e-mail) gedaan worden. Mondeling opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen van het lidmaatschap bij Trainingscentrum RUDIS resulteert niet automatisch in het opzeggen van het bonds lidmaatschap en dienen apart van elkaar te worden ingediend.

•  Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

•  Het lidmaatschap kost €37,50 per maand. De student kan hiervoor 3 keer per week trainen. Het is ook mogelijk om een 10-trainingenkaart te kopen voor €75,-. Deze kaart is 6 maanden geldig na aanschaf.

•  Tijdens vakantie perioden dat het trainingscentrum  gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

 

 

5. VAKANTIES:  

•  Het trainingscentrum is in principe gedurende de schoolvakanties geopend. Als de zaal niet ter beschikking is a.g.v. regels bij de Gemeente (=verhuurder), zullen de trainingen plaats vinden op onze eigen trainingslocatie.

•  De data waarop geen trainingen plaats vinden, worden tijdig bekend gemaakt.